Вашата удовлетвореност

Вашата оценка е важна за нас!

За подобряване на бъдещото ни обслужване и продукти, се нуждаем отвашата помощ - помощ, под фомата на вашите отзиви, оценки иобрана връзка за нашето обслужване на клиенти.

Не искаме вашта помощ безплатно. Ви получавте 5% отстъпка при покупк от нашит електронни магазини:


www.SlikarskiPribor.com.Hr

www.TikTok.com.Hr

www.loris-art.sk

www.mafiapopart.com

 

Веднага след като въведете и потвърдите тази форма, ние ще ви изпратим промоционален код по електронната поща, която по-късно ще можете да използвате при извършване на вашите покупки. Един код може да бъде използван само веднъж.

Благодарим Ви!

Tim Valerian Grass - MY HOME
Веднага след като въведете и потвърдите тази форма, ние ще ви изпратим промоционален код по електронната поща, която по-късно ще можете да използвате при извършване на вашите покупки. Един код може да бъде използван само веднъж.

Благодарим Ви!
Вашето УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
E-mail: *
Получих отговор:
Отговорът:
Предпочитано обръщение - г-н/г-жа/г-ца:
Комуникацията:
Моята оценка:
Вашите препоръки:
Privacy Policy
The legal grounds for your personal data processing is your consent given to the Controller within the meaning of Article 6 (1) (a) Regulation (EC) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Regulation on the protection of personal data) (hereinafter referred to as “Regulation”). The purpose of your personal data processing is to send tax documents for the lease of the system, business communications, and other marketing activities by the controller to your person.
Privacy Policy
The legal grounds for your personal data processing is your consent given to the Controller within the meaning of Article 6 (1) (a) Regulation (EC) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Regulation on the protection of personal data) (hereinafter referred to as “Regulation”). The purpose of your personal data processing is to send tax documents for the lease of the system, business communications, and other marketing activities by the controller to your person.
 

ZThlY2I